/Files/images/IMG_20151005_152441.jpgКозачун Ольга Павлівна, завідувач Обухівської районної психолого-медико-педагогічної консультації

ДОВІДКА

про стан роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

в Обухівському районі ( станом на 20.01.2015 р.)

Обухівська районна психолого-медико-педагогічна консультація створена у 2010 році при районному методичному кабінеті відділу освіти рішенням Обухівської РДА. У 2011 році, в зв’язку з набуттям м. Обухова статуса міста обласного підпорядкування і створенням Обухівської міської ПМПК, всі документи та матеріали дітей з психофізичними вадами, які проживають у місті, передані їй.

Обухівська районна ПМПК укомплектована згідно Положення про Центральну та республіканську ПМПК. Кадровий склад консультації: 5 осіб, а саме:

- завідувач;

- консультант-психіатр;

- консультант-невролог;

- консультант-логопед;

- консультант-психолог

Всі члени консультації мають вищу освіту і працюють за фахом. Завідувач працює на постійній основі, консультанти- на почасовій оплаті. В психолого-педагогічному вивченні дітей приймають участь консультанти обласної ПМПК. В складі консультації фахові і достатньо кваліфіковані педагогічні і медичні працівники. За весь час функціонування консультації жодного нарікання або незгоди з її рекомендаціями, висновками консультантів з боку батьків чи опікунів, які їх замінюють, не поступало. За необхідності до діяльності РПМПК залучаються інші медичні спеціалісти, працівники соціальних служб Обухівської РДА, зокрема служби в справах сім’ї та молоді, опікунської ради тощо.

Раніше РПМПК знаходилася у приміщенні районного методичного кабінету відділу освіти, а психолого-педагогічне вивчення дітей та корекційно-розвиткові заняття з ними проводились у актовій залі. В даний час рішенням Обухівської районної ради РПМПК виділено приміщення з двох кімнат загальною площею 26 м2 за адресою: м. Обухів, вул.. Малишка,9. Наявний пандус. В одній кімнаті проводиться психолого-педагогічне вивчення дітей, в іншій-корекційно-розвиткові заняття з ними. В даний час проводиться робота по облаштуванню приміщень.

Обухівська районна психолого-медико-педагогічна консультація працює як підрозділ відділу освіти.

В даний час в районі проживає 6472 дітей віком до 18-ти років. 157 з них стоїть на обліку ПМПК. За період діяльності консультації обстежено 384 дітей.

Станом на 20.01. 2014-2015 н.р. проведено 5 засідань консультації, на яких вивчено 37 дітей, надано 43 консультацій, проведено 29 корекційно-розвиткових занять.

Достатню увагу консультація приділяє роботі з сім’ями, які виховують дітей з тяжкими та складними порушеннями психофізичного розвитку і не охоплені корекційним навчанням. Таких сімей 3. В них проживає і навчається 4 дітей. Батькам постійно надаються консультації, проводяться інструктивні корекційно-розвиткові заняття з логопедом, психологом. Дітям, які потребують навчання за скорегованими індивідуальними навчальними планами надається допомога щодо їх складання і затвердження на науково-методичній раді районного методичного кабінету відділу освіти.

Важливою запорукою ефективності діяльності консультації є раннє виявлення дітей з порушеннями в психофізичному розвитку. Корекційно- розвиткові заняття в цьому віці набагато ефективніші, ніж у шкільному віці. З цією метою районна ПМПК 2 рази на рік, а при необхідності і частіше, консультується у районній дитячій поліклініці, проводить мовленнєве обстеження у дошкільних навчальних закладах. Так за період функціонування консультації в ДНЗ району відкрито 6 логопунктів, а саме: «Сонечко», м. Українка, «Ялиночка», смт Козин, «Калинка», с. Григорівка, «Черешенька», с. Великі Дмитровичі, «Ромашка», с. Підгірці. Крім новостворених логопункти працюють В Українських ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 і №2, ДНЗ «Хоровод» м. Українка. Всього логопунктів працює в навчальних закладах Обухівського району 8. За умови відкриття логопунктів унавчальних закладах двох населених пунктів: Трипіллі і Германівці всі діти будуть охоплені корекційно-розвитковими логопедичними заняттями. На логопунктах працює 9 логопедів (всі за фахом), з них на повну ставку-6, на 0,5 ставки-3.

Із загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами 23 навчається на індивідуальній формі навчання, 3-на інклюзивному. З 23-х дітей індивідуальної форми навчання 18 – за рекомендаціями ЛКК і 5-за рекомендаціями ПМПК.

Найбільше дітей на обліку з порушенням опорно-рухової системи-56. Спостерігається тенденція до збільшення дітей з раннім дитячим аутизмом та атиповим аутизмом.Було 4, в даний час їх кількість подвоїлася

У 2012-2013 навчальному році реінтегровано 1 дитина (Паршуткін Роман, Козинська ЗОШ І-ІІІ ст.) У 2013-2014 навчальному році -5, 3 з них навчаються в навчальних закладах м. Обухова і за межами району, а 2: Захаров Олександр- в Старобезрадичівській ЗОШ І-ІІ ст., і Куцан Данііл в Українській ЗОШ І-ІІІ ст.№2. Обоє навчаються за програмами загальноосвітньої школи. У цьому навчальному році не реінтегровано ще жодної дитини.

У 2013-2014 навчальному році 21 загальноосвітні навчальні заклади з 22-х зробили доступ до освітніх закладів доступним для дітей з фізичними вадами, побудувавши пандуси.

Важливим функціональним обов’язком психолого-медико-педагогічної консультації являється просвітницька діяльність. З цією метою серед педагогічних колективів та батьків проведено анкетування на предмет їх відношення до інтегрованого навчання і сприяння його реалізації. Завідувач та консультанти проводять зустрічі у ДНЗ, ЗНЗ приймають участь у батьківських зборах, висвітлюють дану проблему на сторінках місцевих ЗМІ (газета «Обухівський край») Завідувач РПМПК приймає участь у нарадах керівників освітніх закладів, проводить наради з відповідальними за навчання з дітьми з ООП. 19.10. 2014 року проведений науково-методичний практикум по проблемі впровадження інклюзивного навчання за участю завідуючого кафедрою спеціальної педагогіки Татарінцева О.В.

Позитивним у діяльності РПМПК являється створення соціального паспорту загальноосвітніх навчальних закладів, який складається з обліку дітей з фізичними та (або) психологічними вадами розвитку, наказів про призначення відповідальними за їх навчально-виховний процес.

Діяльність районної ПМПК спрямована також на залучення дітей з ООП в позакласну та позашкільну роботу, зокрема вони приймають активну участь у проведенні районних туристичних зльотів, гуртках районного центру творчості, виставках та конкурсах.

Проте, в діяльності ПМПК існує низка недоліків, найважливіші з яких:

- недостатня матеріальна база РПМПК: відсутні комп’ютерна та копіювально-розмножувальна техніка, тренажери у кімнаті корекційно-розвиткових занять;

- в штатні розписи навчальних закладів повільно вводяться посади асистента вчителя;

- в навчально-виховному процесі дітей з ООП майже відсутні фахівці-дефектологи;

- відсутній спеціально-обладнаний транспорт для перевозки дітей з порушеннями опорно-рухової системи;

- діти, які перебувають на інклюзивному та індивідуальному навчанні недостатньо забезпечені відповідними підручниками.

ПОЛОЖЕННЯ
про Обухівську районну психолого-медико-педагогічну консультацію

І. Загальні положення

1.1.Обухівська районна психолого-медико-педагогічна консультація є методичною установою системи освіти і науки України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

1.2. Діяльність психолого-медико-педагогічної консультації спрямована на:

 • виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;
 • підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;
 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій відділу освіти Обухівської РДА щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;
 • участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я);
 • організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;
 • співпрацю з шкільними (за наявності) психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);
 • надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;
 • психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;
 • залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;
 • просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

1.3. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей психолого-медико-педагогічною консультацією здійснюються за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов’язковою їх присутністю.

Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, труднощі засвоєння нею знань, умінь, навичок, суспільного досвіду.

1.4. У своїй діяльності районна психолого-медико-педагогічна консультація керуються Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Психолого-медико-педагогічна консультація діє на постійно діючій основі, підпорядковуються засновнику з усіх питань діяльності.

1.6. Засновником районної психолого-медико-педагогічних консультацій є відділ освіти Обухівської райдержадміністрації.

1.7. Головною науково-методичною установою у структурі психолого-медико-педагогічної консультації є центральна психолого-медико-педагогічна консультація (далі – центральна консультація), яка входить до складу Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України.

1.8.Районна консультація підпорядкована й підзвітна відділу освіти Обухівської РДА, науково-методично – центральній консультації, Київській обласній консультації, які здійснюють науково-методичні, організаційні, координаційні функції в її діяльності.

1.9. Районна консультація є державною методичною установою, що працює на постійно діючій основі, утворена відділом освіти Обухівської РДА , підпорядковується йому з усіх питань діяльності; Районна консультація науково-методично підзвітна Київській обласній та центральній консультаціям.

1.10. Психолого-медико-педагогічна консультація співпрацює з органами освіти, охорони здоров’я, органами соціального захисту населення, службами у справах дітей, іншими державними і недержавними організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

ІІ. Основні завдання і функції районної психолого-медико-педагогічної консультації

2.1. Обухівська районна психолого-медико-педагогічна консультація здійснює:

2.1.1. Поглиблене психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення особливостей навчально-пізнавальної діяльності, підтвердження, уточнення або зміни психолого-педагогічних рекомендацій, задоволення освітніх потреб дитини відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

2.1.2. Аналіз даних про кількість дітей з вадами розвитку за видами порушень, у тому числі з інвалідністю, їх домінування в регіоні та в Україні в цілому, про доступ до здобуття освіти і форми задоволення їх освітніх потреб.

2.1.3. Надання обґрунтованих пропозицій відповідним органам виконавчої влади щодо вирішення типових проблем у доступі та забезпеченні права на освіту дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку, у тому числі з інвалідністю, шляхів їх вирішення на рівні регіону; оптимізації, удосконалення мережі дошкільних, спеціальних загальноосвітніхнавчальних закладів, підвищення ефективності логопедичної роботи, запровадження у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного (інтегрованого) навчання в комплексі з реабілітаційною роботою.

2.1.4. Унесення пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, що забезпечують і регулюють діяльність психолого-медико-педагогічної консультації.

2.1.6 Дотримання психолого-медико-педагогічною консультацією вимог цього Положення, професійної етики щодо організації та здійснення консультативно-методичної, корекційно-розвиткової роботи, психолого-педагогічного вивчення особливостей психофізичного розвитку дітей.

2.1.7. Моніторинг, діагностичний інструментарій наочно-методичних матеріалів, що використовуються в її діяльності, інновацій у галузі психолого-педагогічної діагностики та корекції труднощів психофізичного розвитку дітей.

2.1.8. Використання досягнень психодіагностики та новітніх корекційно-розвиткових програм у роботі психолого-медико-педагогічної консультації з метою розроблення адекватних і ефективних психолого-педагогічних рекомендацій, зокрема для дітей раннього віку.

2.1.9. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи інших психолого-медико-педагогічних консультацій.

2.1.10. Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічної консультації шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

2.1.11. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки) дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.1.12. Співпрацю з Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, службами у справах дітей, відповідними органами виконавчої влади, дошкільними, загальноосвітніми, вищими навчальними закладами, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями.

2.2. Обухівська районна консультація здійснює:

2.2.1. Науково-методичну, організаційну функції та контроль за діяльністю (за наявності) шкільних психолого-медико-педагогічних комісій, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

2.2.2. Проведення протягом року систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

2.2.3. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров’я і розвитку дитини"

ю.

2.2.4. Облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей в регіоні, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, починаючи з раннього віку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов для доступу та здобуття ними якісної освіти.

2.2.5. Унесення пропозицій у відділ освіти щодо системної фахової допомоги дітям раннього віку, розвитку і вдосконалення мережі навчальних закладів для забезпечення гнучкості та різноманітності освіти для задоволення особливих освітніх потреб дітей дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку у місцях проживання.

2.2.6. Створення та консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.7. Надання індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими та складними вадами, із залученням батьків (осіб, які їх замінюють).

2.2.8. Соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують удома дітей зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю.

2.2.9. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.2.10. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи інших районних (міських) консультацій та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій.

2.2.11. Сприяння фаховому, творчому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом їх періодичної атестації у встановленому порядку, направлення на курси підвищення кваліфікації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо.

2.2.12. Співпрацю з закладами охорони здоров'я з метою раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.2.13. Взаємодію з органами праці та соціального захисту населення з метою моніторингу психічного розвитку дітей, які виховуються в дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту, та своєчасного забезпечення їх належною психолого-педагогічною підтримкою.

2.2.14. Співробітництво з вищими навчальними закладами, зокрема інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідними управліннями (відділами) освіти, психолого-медико-педагогічною службою системи освіти, у взаємодії з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

2.2.15. Підготовку аналітичної звітності Київській обласній консультації.

2.3. Районна консультація здійснює:

2.3.1. У взаємодії з районною дитячою поліклінікою, районною лікарсько-консультаційною комісією, районною службою соціального захисту своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.

2.3.2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1).

2.3.3. Психолого-педагогічне вивчення дітей в районній консультації, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації.

2.3.4. Направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.

2.3.5. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).

2.3.6. Консультативно-методичну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.

2.3.7. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.3.8. Організацію, координацію діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних комісій, консультативно-методичну допомогу у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку в тих навчальних закладах, де вони є учнями (вихованцями).

2.3.9. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання.

2.3.10. Співпрацю з інститутами післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти, психологічною службою системи освіти, взаємодію з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, службами у справах дітей, громадськими та іншими організаціями.

2.3.11. Підготовку аналітичної звітності для обласної психолого-медико-педагогічної консультації, якій районна консультація підпорядкована.

ІІІ. Склад районної консультації

3.1. Керівником психолого-медико-педагогічної консультації є завідувач з повною вищою педагогічною освітою за спеціальностями "Дефектологія", "Корекційна освіта (за нозологіями)", які мають стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.

3.2. Відповідно до основних завдань і функцій психолого-медико-педагогічні консультації, які надають послуги дітям з різними видами порушень психофізичного розвитку, комплектуються консультантами, які є фахівцями з корекційної педагогіки (за нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом (додаток 2).

3.3. Визначений фаховий склад консультантів за спеціальностями має забезпечувати повноцінне функціонування психолого-медико-педагогічної консультації .

3.4 Фахівці названих спеціальностей можуть залучатися до роботи в ній на умовах погодинної оплати праці або за сумісництвом. Допустимим є залучення лікарів споріднених спеціальностей для заміни посад фахівців (тифлопедагог – офтальмолог, сурдопедагог – сурдолог тощо).

3.5. Кількісний склад консультантів районної психолого-медико-педагогічної консультації визначається потребами регіону, його територіальними особливостями та загальною кількістю дітей в ньому.

ІV. Організація роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації

4.1. Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається "Картка стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1).

4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

 • паспортів батьків;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • "Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1);
 • "Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");
 • "Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 • висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
 • документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);
 • витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в обласній, центральній консультації);
 • письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.

4.3. На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації з відповідним висновком та рекомендаціями (додаток 3).

4.5. У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, психолого-медико-педагогічні консультації рекомендують навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини.

4.6. У разі коли висновок психолого-медико-педагогічної консультації про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, органами управління освітою така дитина направляється на навчання з урахуванням рекомендацій цієї консультації у відповідний навчальний заклад з випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.

Після закінчення випробувального терміну навчання психолого-медико-педагогічна консультація здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.7. У випадку незгоди з результатами психолого-педагогічного вивчення та рекомендаціями районної ПМПК щодо потентійних можливостей психічного розвитку вивчення дитини здійснюється за зверненням батьків (або осіб, що їх замінюють) обласною, або центральною консультаціями

4.8. Висновки обласної, центральної консультації є підставою для надання рекомендованих дитині освітніх послуг відповідним органом освіти.

4.12. Висновок, виданий районною консультацією, скріплюються печаткою обласної консультації.

4.13. В психолого-медико-педагогічній консультації ведеться документація, визначена центральною консультацією.

4.14. Психолого-медико-педагогічна консультація може проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах за погодженням з відділом освіти, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-дефектолога відповідної спеціалізації, практичного психолога, лікаря-психіатра.

V. Управління психолого-медико-педагогічними консультаціями

5.1. Завідувач районної консультацій:

 • у межах своєї компетенції взаємодіє з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;
 • планує й організовує роботу консультації, здійснює добір кадрів;
 • видає розпорядження, які є обов'язковими для працівників консультації;
 • створює належні умови для продуктивної праці працівникам консультації;
 • затверджує штатний розпис, статті витрат та асигнувань на утримання консультації тощо.

5.4. Призначення на посаду і звільнення з посади завідувача районної консультації здійснюються засновником за погодженням з обласною консультацією.

VІ. Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності засновник забезпечує психолого-медико-педагогічну консультацію приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.

6.2. Вимоги до приміщень психолого-медико-педагогічних консультацій та їх облаштування:

розташованість у зручному для відвідувачів місці, на першому поверсі, недалеко від санітарного блоку, обладнаного відповідно до потреб дітей з інвалідністю;

наявність кімнат, пристосованих для здійснення прийому батьків, оформлення документації, проведення індивідуальних консультацій, засідань, групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять, обладнаних відповідно до специфіки діяльності та функціонального призначення, зокрема:

 • приймальна кімната повинна мати обладнання: стільці, килим для організації ігрової діяльності дітей, іграшки, місце, облаштоване для інформування та обліку відвідувачів, збору документації;
 • кімната для проведення психолого-педагогічного вивчення дітей має бути загальною площею 18-20 кв. м; обладнана стільцями, столами (звичайними і дитячими), шафами, стелажами для зберігання документації, особових справ дітей, етажерками для дидактичних матеріалів, діагностичного інструментарію та іграшок; килимом, вікном одностороннього бачення (дзеркало Гезелла) чи спеціальною відеосистемою (автономний відеореєстратор, відеокамера, вінчестер, мікрофон), комп’ютерною та оргтехнікою;
 • кімната для проведення корекційно-розвиткових занять (індивідуальних та групових) загальною площею не менше 10 кв. м, облаштована столами і стільцями (звичайними і дитячими), шафами і стелажами для наочно-методичних матеріалів, іграшками, килимом, кушеткою, пеленальним столом;
 • робочі місця консультантів мають бути облаштовані персональним столом, стільцем, канцелярським приладдям.

6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультації фінансуються за рахунок коштів засновника та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

VІІ. Припинення діяльності районної консультації:

7.2. Припинення діяльності районної консультації здійснюється у формі їх реорганізації або ліквідації згідно з чинним законодавством за рішенням засновника.

7.3. При реорганізації районної консультації її права та обов'язки переходять до правонаступника.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ ЯЗКИ

завідувача Обухівської районної психолого-

медико-педагогічної консультації

Керівником психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) є завідувач з повною вищою педагогічною освітою за спеціаьностями «Дефектологія», «Корекційна освіта (за нозологіями)», які мають стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.

- завідувач районної ПМПК у межах своєї компетенції взаємодіє з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, органами управління освітою, охорони здоров’я,соціального захисту населення, психологічною службою системи освіти, державними та громадськими організаціями тощо;

- планує й організовує роботу консультації, здійснює добір кадрів;

- видає розпорядження, які є обов’язковими для працівників консультації;

- створює належні умови для продуктивної праці працівниками консультації;

- затверджує штатний розпис, статті витрат та асигнувань на утримання консультації тощо;

- слідкує за санітарно-гігієничним станом приміщень психолого-медико-педагогічної консультації, забезпечує їх безперешкодний доступ для дітей з інвалідністю різних категорій;

- здійснює прийом батьків (або батьків, що їх замінюють), оформляє , проводить документацію, проводить індивідуальні, групові консультації, засідання;

- планує та контролює корекційно-розвиткові заняття консультантами ПМПК;

- формує банк даних дітей з психофізичними вадами, вносить зміни та доповнення в нього;

- організовує та керує просвітницькою діяльністю, проводить зустрічі з батьками, педколективами та громадськістю з метою впровадження інклюзивної форми навчання;

- при необхідності проводить анкетування серед батьків, вчителів, громадськості;

- спільно з соціальними службами здійснює реінтеграцію дітей з інтернатних закладів у сім’ї;

- облаштовує робочі місця консультантів персональними столами, стільцями, канцелярським приладдям;

- приймає участь у складанні навчальних планів та скорегованих індивідуальних програм для дітей, які цього потребують;

- надання пропозицій відділу освіти щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- здійснює психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину (дітей) зі складними вадами розвитку розвитку, у тому числі з інвалідністю;

- залучають батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

- забезпечує консультантів ПМПК нормативно-правовими актами, рішеннями відповідних органів щодо регламентації їх діяльності.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

консультантів Обухівської районної ПМПК

Відповідно до основних завдань і функцій психолого-медико-педагогічної консультації, які надають послуги дітям з різними вадами порушень психофізичного розвитку, комплектуються консультантами, які є фахівцями з корекційної педагогіки (за нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом. Визначений фаховий склад консультантів за спеціальностями має забезпечувати повноцінне функціонування ПМПК. Відсутність у складі консультації фахівців названих спеціальностей можуть компенсуватись залученням лікарів споріднених спеціальностей, заміни посад фахівців (тифлопедагог – офтальмолог, сурдопедагог – сурдолог тощо). Кількісний склад консультантів районної психолого-медико-педагогічної консультації визначається потребами регіону, його територіальними особливостями та загальною кількістю дітей в ньому.

Основними функціональними обов’язками консультантів районної ПМПК є:

- первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей, у разі необхідності психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається «Картка стану здоров’я і розвитку дитини»;

- на підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями ПМПК формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програм, форм і методів та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації;

- висновок районної консультації має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей районним відділом освіти до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють та організації належної корекційно-розвиткової роботи;

- психолого-педагогічне вивчення дітей в районній консультації, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями. Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації з повноваженням обласної або в районній (міській) консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації;

- надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття;

- консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою;

- просвітницько-роз’яснювальна робота серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- співпраця з інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими профільними навчальними закладами, відділом освіти;

- участь у підготовці аналітичної звітності районному відділу освіти, департаменту освіти і науки Київської ОДА, КОІПОПК.

Кiлькiсть переглядiв: 292