/Files/images/P5064552.JPG

Аналіз роботи РМО

вчителів зарубіжної літератури за 2015/2016 н. р.

Проблема, над якою працює РМО вчителів зарубіжної літератури «Колегіальний пошук шляхів модернізації навчально-виховного процесу за впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання і виховання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня на основі особистісно орієнтованого навчання і виховання».

У методичному об'єднанні вчителів зарубіжної літератури беруть участь 30 учителів із 22 ЗНЗ. Всі вчителі мають вищу освіту, 19 - вищу кваліфікаційну категорію, 7 – 1 кваліфікаційну категорію, 2 осіб мають кваліфікаційну категорію спеціаліст, педагогічне звання «старший учитель» мають 10 осіб, «учитель-методист» - 2. У 2015-2016 н.р. під час атестації присвоїли педагогічне звання «старший учитель» учителю зарубіжної літератури Краснослобідської ЗОШ 1-Ш ст. Клименко О.Б. 2 учителя пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Було проведено три засідання на яких особливу увагу приділяли методиці проведення сучасного уроку зарубіжної літератури. Розглядалися теми : «Виявлення і розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури як складник сучасної методики викладання», «Елементи компаративного аналізу на уроках зарубіжної літератури».

На засіданнях методичного об»єднання вчителів зарубіжної літератури розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу, реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти проводилися моніторингові дослідження знань учнів, обговорювалися новинки педагогічної літератури.

На базі Української ЗОШ 1-Ш ст. №1 був проведений обласний науково-практичний семінар для методистів районних методичних кабінетів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури «Використання елементів компаративістики у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі». На семінарі були присутні Химера Н.В. – завідувач лабораторії методики викладання зарубіжної літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», Лебедь Дмитро, видавець журналу «Зарубіжна література в школах України», Бойко Валентина, представник видання «Всесвітня література в сучасній школі». Учасники переглянули фрагменти уроків учителів зарубіжної літератури Смотеско Г.І. та Денщікової Н.П.

У 2015-2016 н.р. продовжила роботу творча група з проблеми «Дидактичний супровід уроку світової літератури як шлях формування літературної компетентності учнів».

Програму факультативного курсу для учнів 10-11 класів «Київ у житті й творах письменників зарубіжної літератури» Смотеско Г.І. (Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1) занесено у збірник факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури МОН України.

Вся система роботи районного методичного об»єднання була спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу.

Семінари-практикуми

3 середа місяця

Серпень

Тема: «Актуальні питання вивчення зарубіжної літератури:

стан, проблеми, перспективи»

1. Аналіз роботи РМО за 2015/2016 навчальний рік, пріоритетні завдання на наступний навчальний рік

2. Методичні рекомендації МОН України та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», щодо викладання зарубіжної літератури у 2016/2017 н.р.

3. Викладання зарубіжної літератури в 8 класах за програмами, укладеними відповідно до нового Державного стандарту базової повної середньої освіти.

4. Методичний практикум: «Урок зарубіжної літератури: вчора, сьогодні, завтра».

5. Моніторинг особистісно-професійного зростання учителя: діагностичне анкетування

Листопад Підгірцівська ЗОШ 1-Ш ст.

Тема: «Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької

компетентності учнів»

Проблема формування читача в сучасних умовах.

Березень Українська ЗОШ 1-Ш ст. №2

Тема: «Мета та завдання активізації пізнавальної діяльності,

нестанданртні прийоми роботи на уроках зарубіжної

літератури. Мотиваційний етап уроку»

Буктрейлер як засіб розвитку професійної компетенції вчителів

літератури.

Творча група

Керівник Ленда Віра Петрівна

Тема: «Проблема формування читача в сучасних умовах. Буктлейлер

як один із засобів популяризації книги і заохочення до читання»

Учасники творчої групи:

Денщікова Наталія Павлівна – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1

Круль Леся Павлівна – Козинська ЗОШ 1-Ш ст.

Кутова Тетяна Миколаївна – Жуківцівська ЗОШ 1-Ш ст.

Левченко Лариса Миколаївна – Підгірцівська ЗОШ 1-Ш ст.

4 середа місяця

Тематика засідань творчої групи

1 засідання (жовтень)

1. Обговорення і затвердження плану роботи творчої групи на 2016/2017 н.р.

2. Аналіз навчальних програм, підручників і зарубіжної літератури.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій.

4. Огляд методичної, психологічної, педагогічної літератури з проблеми над якою працюватиме творча група.

5. Розподіл доручень між членами творчої групи.

П засідання (грудень)

1. Творча дискусія «Важливість читацької діяльності людини»

2. Сучасний урок літератури (презентації, відео фрагменти, стислі конспекти, опорні схеми, малюнки)

3. Урізноманітнення домашнього завдання (виготовлення скрапбукінгів, кардмейкінгів, складання коміксів, логотипів, літературних постерів, створення буктлейлерів)

Ш засідання (лютий)

Тема: «Буктлейлер як засіб розвитку професійної компетенції

вчителів літератури»

1. Ознайомлення із визначенням «буктлейлер».

2. Класифікація буктлейлерів. Форми виконання.

3. Психологічний вплив буктлейлерів на користувача.

4. Підготовка питання «Буктлейлер як засіб розвитку професійної компетенції вчителів літератури» до семінару-практикуму.

1У засідання (квітень)

Підведення підсумків роботи творчої групи

Круглий стіл за участю членів творчої групи та учителів зарубіжної літератури.

1. Чим корисний буктлейлер для вчителя-філолога?

2. Якою є користь від буктлейлера для учнів?

Кiлькiсть переглядiв: 468