/Files/images/P5064552.JPG

Аналіз роботи методичного об’єднання учителів іноземної мови

за 2015 / 2016 навчальний рік

У районному методичному об’єднанні учителів іноземної мови

працювало 40 учителів:

- 2 учителі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та

педагогічне звання «учитель – методист»;

- 5 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;

- 15 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

- 4 учителі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;

- 8 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

- 13 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

У 2015 /2016 навчальному році РМО учителів іноземної мови працювало

над реалізацією методичної проблеми «Впровадження

інформаційно – комунікаційних технологій як один із шляхів забезпечення

якісної освіти школярів».

Для реалізації даної проблеми на засіданнях РМО практикувалися

активні форми роботи: семінар – практикум, майстер – клас, тренінги. Було

проведено три засідання РМО та ряд неформальних зустрічей членів РМО з

волонтерами Корпусу Миру.

На базі Козинської ЗОШ 1-Ш ст. відбувся навчальний семінар «Особливості навчання писемного мовлення учнів старших класів у підготовці до ЗНО з англійської мови» за участю головного методиста Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-Dinternal С.Сорочинська, а також огляд найсучаснішої автентичної англомовної навчальної літератури видавництва Pearsonрекомендованої МОН України провела спеціаліст британської навчальної літератури Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-Dinternal Анна Сосіна.

Постійно ведеться робота з обдарованими учнями. У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов взяло участь 39 учнів: 37 – англійська, 2 – французька мова. Високі результати та якісну підготовку

показали учні 9 класів (англійська мова), 8 клас (французька). Переможець ІІ (районного) етапу з французької мови Тимків Дарина (9 клас) – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1(учитель Вірич Н.А.) на Ш етапі зайняла 1 місце серед учнів 9 класу.

Результати участі учнів району у 2015-2016 н.р. з англійської мови:

- Кійков Олександр – 9 клас, Козинська ЗОШ 1-Ш ст., учитель Тимченко Н.М. – 13 місце;

- Павроз Злата – 10 клас, Українська ЗОШ 1-Ш ст.№1, учитель Трофімчук І.А. – 3 місце;

- Сиротюк Тетяна – 11 клас, Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Білик В.М. – 3 місце.

У 2015/2016 навчальному році курсову перепідготовку пройшло 4 учителі.

Атестувалося 5 учителів:

- Сушко О.М. – Григорівська ЗОШ 1-Ш ст. – вища кваліфікаційна категорія, старший учитель;

- Марченко В.В.. – Халеп»янська ЗОШ 1-П ст. – вища кваліфікаційна категорія;

- Аліпова О.І. Українська ОШ 1-Ш ст. №1 – вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»;

- Білик В.М. – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1 – вища кваліфікаційна категорія, «учитель-методист»;

- Перніцька Г.Г. – Семенівська ЗОШ 1-Ш ст. – вища кваліфікаційна категорія, старший учитель.

Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей іноземним мовам, була організація літнього мовного табору при Українській ЗОШ 1-Ш ст. №1. У таборі відпочивали і спілкувалися англійською мовою, 20 учнів початкової школи. Допомагали їм у цьому 4 педагоги даної школи. Діти в ігровій формі на практиці застосовували знання отримані протягом навчального року.

2016 рік, Указом Президента України № 641/2015 від 16 листопада 2015 р., оголошений Роком англійської мови. Наказом по відділу освіти був затверджений план заходів щодо популяризації вивчення англійської мови в районі, відповідно до районних заходів кожен навчальний заклад розробив заходи на 2016 рік.

У 2015-2016 н.р. на базі 10 ЗНЗ буде організовано роботу літніх мовних таборів за 1 програмою (тривалість роботи 2 тижні, харчування не передбачене, заняття проводять учителі навчальних закладів).

Проаналізувавши діяльність РМО учителів іноземної мови, можна

сказати, що учителі – члени РМО підвищують педагогічну майстерність,

займаються самоосвітньою діяльністю, мають непогані результати.

Проте, виявлено недоліки:

- незважаючи на оволодіння учителями комп’ютерною грамотністю, присутнє

недостатнє використання ІКТ у практичній діяльності;

- низька активність членів РМО в питаннях видавничої діяльності навчально –

методичного спрямування у фахових журналах з іноземної мови.

кращих учителів району в

мережах Інтернет та фахових журналах;

- створення віртуальних порт фоліо учителів як підготовка матеріалів до

атестації;

- якісна підготовка учнів до участі в олімпіадах та конкурсі – захисті

науково – дослідницьких робіт МАН;

- надання методичної допомоги молодим учителям через взаємо

відвідування, самоаналіз та аналіз уроків, практичні та тренінгові заняття.

Районне методичне об'єднання учителів іноземної мови

Керівник РМО - Рябоконь Н.С. – учитель іноземної мови Германівської

гімназії, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель.

Рада методичного об'єднання – Левадна Ю.С., Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1

Трофімчук І.А. – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, Тимченко Н.

Козинська ЗОШ 1-Ш ст., Сушко О.М., Григорівська ЗОШ

Проблема «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках

іноземної мови»

Семінари - практикуми

Серпень

1. Аналіз роботи РМО за 2015/2016 навчальний рік, пріоритетні завдання на наступний навчальний рік

2. Методичні рекомендації МОН України та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», щодо викладання іноземної мови у 2016/2017 н.р.

3. Викладання іноземної мови в 8 класах за програмами, укладеними відповідно до нового Державного стандарту базової повної середньої освіти

4. Моніторинг особистісно-професійного зростання учителя: діагностичне анкетування

Жовтень Дерев'янська ЗОШ 1-П ст.

Тема: « Використання ігрових прийомів – шлях до підвищення ефективності вивчення англійської мови

Січень Лекційний зал

Тема: «Застосування мультимедіа під час вивчення англійської мови»

Педагогічний лекторій для учителів іноземної мови, які викладають у початковій школі

Тема: : «Особливості організації сучасного уроку іноземної мови у початковій

школі»

1 заняття 20 вересня 2016 р. Лекційний зал

Тема: «Структура ефективного уроку у 1 класі»

1. Співвідношення ігрових та неігрових методів на всіх етапах уроку.

2. Послідовність введення та відпрацювання нової лексики.

3. Розвиток навичок говоріння та аудіювання дітей молодшого шкільного віку.

2 заняття 20 грудня 2016 р. Лекційний зал

Тема: «Ефективна робота з лексикою у початковій школі»

1. Етапи введення нових слів.

2. Цікаві прийоми відпрацювання вимови та використання нової лексики в усному мовленні.

3. Оптимальне використання навчальних ресурсів у молодшій школі.

За участю Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-Dinternal

Кiлькiсть переглядiв: 160