Відділ освіти Обухівської РДА

Районний методичний кабінет

ПЛАН

роботи районного методичного об’єднання

вчителів географії та основ економіки на 2016-2017 н. р.

Методична рада:

Шептицька Людмила Петрівна – керівник методичного об’єднання, "вчитель-методист",

Радченко Інна Олексіївна - секретар методичного об’єднання,

Галабурда Валентина Олексіївна – відповідальна за туристсько-краєзнавчу роботу, "вчитель-методист".

Анопрієнко Лідія Михайлівна – відповідальна за вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та за роботу з молодими спеціалістами, "вчитель-методист".

І. Вступ. Результати роботи за минулий навчальний рік.

Мета роботи РМО: вдосконалення професійної компетентності педагогів і створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного процесу засобами методичної роботи. У процесі роботи виконуються завдання, окреслені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Національною доктриною розвитку освіти, Програмою «Учитель», Державними стандартами базової середньої освіти.

Робота методичного об’єднання передбачає:

· діагностику роботи вчителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

· удосконалення педагогічної майстерності;

· розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні);

· вивчення, узагальнення, впровадження передового досвіду;

· створення банку даних інноваційних технологій;

· здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об’єднання;

· наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих учителів;

· участь в атестації педагогічних працівників.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителеві у процесі розвитку його майстерності як сплаву професійних знань, умінь, навичок.

Діяльність РМО вчителів географії, основ економіки багатопланова: проведення семінарів, дискусій, «ділових ігор», різних типів уроків, обговорення сучасних новітніх методик, технологій, досягнень психолого-педагогічної науки, обговорення результатів предметних олімпіад учнів, підготовка учнів до ДПА і ЗНО.

Напрями діяльності:

- формування географічних та економічних знань старшокласників в умовах допрофільного та профільного навчання;

- проведення системної роботи по національно - патріотичному вихованню учнів;

- вибір і структурування навчально-виховного матеріалу в процесі викладання географії та економіки на засадах інтеграції та гуманізації;

- розвиток педагогічної ініціативи, підвищення інноваційної культури вчителів географії та економіки;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів через залучення їх до науково-дослідницької діяльності;

До складу методичного об’єднання входить 26 педагогів. Згідно проведеної атестації, всі відповідають займаній посаді. Кращі вчителі мають нагороди, їм присвоєно звання. "Вчитель-методист" –3, "Старший вчитель" –10, вчителів вищої категорії – 19, спеціалістів I категорії – 3 .

РМО вчителів географії, основ економіки в 2015 -2016 н. р. працювало над проблемою:

Використання активних форм проведення уроків, як спосіб зацікавленості учнів до предмету.

Її вибір ґрунтується на проблемах області та району, які в свою чергу відповідають освітній політиці держави. Кожний учитель відповідно до цього визначає свою методичну тему й форму звіту. Майже всі члени РМО мають свою методичну папку (портфоліо), у якій відображено результати його діяльності, простежено зростання майстерності.

Протягом 2015-2016 навчального року робота всіх форм методичної роботи відповідала інтересам і потребам працівників.

Характерною особливістю засідань методичного об’єднання було те, що вони проводились на базі навчальних закладів, що дало змогу поєднати теорію і практику. Так, 24 березня 2016 року на базі Красненської ЗОШ І-ІІст. було проведено семінар –практикум вчителів географії на тему: "Професійна компетентність сучасного педагога в контексті модернізації освіти"(вчитель Галабурда В.О.).

Під час проведення круглого столу на тему: "Творчий портрет вчителя, який атестується", вчителі які атестувалися в 2015-2016 н.р.презентували свою роботу.

Професійна діяльність вчителів спрямована на підвищення інтересу учнів до знань і активізації пізнавальної діяльності через різноманітні методи і форми організації навчання, за допомогою включення їх в активну пізнавальну діяльність.

Свідченням ефективності методичної роботи є якісні показники навчання і виховання дітей, їх участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії, основ економіки, участь у Всеукраїнських, регіональних та районних конкурсах, робота в МАН, а також предметні декади, які проводяться у школах.

Результати II етапу (районного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та економіки показали, що найкраще були підготовлені учні Української ЗОШ І-ІІІст.№ 1( вчителі – ШептицькаЛюдмила Петрівна, Середа Олеся Миколаївна), Української ЗОШ І-ІІІст.№2 (вчитель – ШпилькаСвітлана Володимирівна), Германівської ЗОШ І-ІІІст., Германівської гімназії (вчитель МорозоваОлена Степанівна, Трипільської ЗОШ І-ІІІст. (вчитель-Анопрієнко Лідія Михайлівна), Краснослобідської ЗОШ І-ІІІст. ( вчитель Синільник Римма Олександрівна), учні яких зайняли перші та другі місця.

Результати III етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з

географії та економіки

Щуренко Петро Степанович, 11 клас,Трипільська ЗОШ І-ІІІ ст..

ІІІ місце з географії (вчитель - Анопрієнко Лідія Михайлівна );

Лозенко Сергій Васильович, 9 клас, Германівська ЗОШ І-ІІІст.

ІІІ місце з економіки ( вчитель - Морозова Олена Степанівна).

Розвитку творчих здібностей учнів сприяє участь в роботі Малої Академії наук, але разом з тим учителям РМО слід звернути особливу увагу на роботу з обдарованими дітьми в Малій Академії наук.

Результати IIетапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН України

Відділення НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Секція : Гідрологія

Щуренко Петро Степанович, 11 клас,Трипільська ЗОШ І-ІІІ ст..

ІІІ місце. Тема роботи : "Дослідження озера Ріца" (вчитель - Анопрієнко Лідія Михайлівна

Вибір форми занять РМО залежить від кваліфікації педагогів, від їхньої зацікавленості в освоєнні інноваційних форм роботи, від активності позицій і творчого потенціалу. Система діяльності РМО має тенденцію до пошуку сучасних форм роботи, підтримки інноваційного духу й творчого пошуку, удосконаленню напрацьованого і застосування нових підходів та ідей.

Проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання у новому навчальному році.

Шляхи формування пізнавального інтересу учнів при вивченні географії та основи економіки.

II. Тематика засідань методичного об’єднання вчителів географії, основи економіки.

I засідання.

Серпень. 2016 р.

Мета: провести детальний аналіз роботи РМО вчителів географії, основ економіки, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості планування та реалізації завдань викладання курсів «Географія» та «Основи економіки», визначити шляхи підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.

Зміст роботи

1.Аналіз роботи РМО вчителів географії, основ економіки за 2015 - 2016н. р. та завдання на новий 2016 - 2017 н. р. (Звіт)

Соколенко В.І.., методист РМК

2. Актуальні проблеми та науково-методичне забезпечення викладання географії та основ економіки в 2016-2017 н.р.

Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу.

Соколенко В.І.., методист РМК

3. Практичні аспекти викладання географії та основ економіки . Календарно-тематичне планування.

Шептицька Л.П. ., керівник РМО, «вчитель-методист»

4. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів на уроках предметів природничого циклу.

Соколенко В.І.., методист РМК

5. Результати проведення ЗНО та державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класах у 2015- 2016 навчальному році.

Соколенко В.І, методист РМК

6. Обговорення та затвердження плану роботи РМО на 2016 -2017 н.р.

Шептицька Л.П.., керівник РМО, «вчитель-методист»

ІІ засідання.

Березень 2017 ( 22.03.2017р.)

на базі Витачівської ЗОШ І-ІІст.

Тема: Шляхи формування пізнавального інтересу учнів при вивченні географії. Про шкільне науково- географічне товариство.

Мета: Впровадження різних форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів на уроках географії та в позаурочний час.

Темавиступу Доповідач
Вчитель географії Витачівської ЗОШ І-ІІ ст. ХіміченкоК.С.
1. "Шляхи формування пізнавального інтересу учнів при вивченні географії. Про шкільне науково - географічне товариство".
2. Результати II етапу Всеукраїнської олімпіади з географії та основ економіки. Соколенко В.І. Шептицька Л.П.
3. Підведення підсумків роботи семінару. Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

ІІІ засідання.

Інструктивно-методична нарада

Квітень, 2017 р.

· Звіт роботи вчителів районного методичного об’єднання за рік. Організація в навчальних закладах району державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Квітень, 2017 р.

· Планування роботи районного методичного об’єднання на 2017-2018н.р.

Квітень, 2017 р.

ІV. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об’єднання.

§ Місячник педагогічної майстерності вчителів географії, основ економіки, що атестуються.

Лютий, 2017 р.

§ Самоосвіта вчителів.

§ Участь учителів у курсовій перепідготовці.

Згідно графіка

§ Робота з атестації педагогів.

§ Підготовка вчителями творчих робіт, доповідей, виступів.

§ Тиждень ініціативи і творчості молодих учителів.

Березень, 2017 р.

  • Участь у районній педагогічній виставці «Освіта Обухівщини – 2016».

Квітень, 2017 р.

V . Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.

Творча група вчителів географії.

Проблема.Формування географічних компетентностей учнів на уроках і в позаурочний час шляхом використання комп’ютерних технологій.

VІ . Вивчення рівня вихованості та знань, умінь і навичок учнів.

§ Моніторинг рівня навчальних досягнень з географії учнів 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Листопад 2016 р.

VІІ . Організація позакласної роботи.

  1. Участь в І та ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, економіки.
  2. Жовтень-листопад 2016-2017 р.
  3. Участь в районній настановчій конференції членів МАН.

Жовтень 2016

  1. Участь в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, економіки

Січень-лютий 2017р.

  1. Участь в районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Лютий 2017 р.

  1. Місячник екологічної освіти та охорони навколишнього середовище «Збережемо планету Земля голубою і зеленою». Тиждень географії.

Квітень 2017 р.

  1. Участь в районному фестивалі обдарованих дітей «Таланти твої, Обухівщина!».

Травень 2017 р.

VІІІ . Зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів.

1. Проаналізувати навчально-методичну і матеріальну базу кабінетів географії, вжити заходи щодо її поліпшення.

Вересень 2016 р.

2. Систематизувати дидактичні матеріали, наочні посібники, наявні в кабінетах географії.

Протягом року

3. Вивчити стан документації та поновити відповідну документацію згідно з основними вимогами нормативних документів щодо посадових інструкцій працівників кабінетів.

Протягом року

4. Скласти перелік додаткової та науково-популярної літератури з географії, що є у бібліотеці школи.

Вересень-жовтень 2016р.

5. Поповнити навчальні кабінети дидактичним матеріалом.

Протягом року

Кiлькiсть переглядiв: 703