ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«Система методичної роботи щодо формування професійної компетентності, творчої активності шкільних бібліотекарів шляхом використання інтерактивних технологій ».

Шкільна бібліотека більш ніж будь-яка інша наближена до дитини.
Участь шкільного бібліотекаря у житті школи, підготовці свят і спільних уроків з вчителями дає великі можливості для залучення дітей до читання та прищеплення їм культури роботи з книгою. Та якщо вже говорити про вплив на дитяче читання, то саме ця включеність в життєвий простір дітей і навчальний процес школи роблять роботу бібліотеки особливо важливою.
У роботі методоб’єднання шкільних бібліотекарів брали участь 23 бібліотекарі району. В 2012-2013 навчальному році школи були забезпечені кваліфікованими кадрами на 25%. В 22 бібліотеках району працюють 23 бібліотекарі. З них мають бібліотечну освіту лише 10 чоловік інші – мають педагогічну освіту (4 – вищу, 15 – середню спеціальну). 12 шкільних бібліотекарів працюють на повну ставку; 13 –бібліотекарів – на 0,5ставки; 2 бібліотекарі—на 0,25 ставки; 2бібліотекарі-на0,10 ставки.
Уся робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення ролі шкільного бібліотекаря в умовах реформування освіти. Протягом року МО було розглянуто такі актуальні питання: нормативно-правове забезпечення функціонування шкільної бібліотеки, зміст, завдання, пріоритетні напрями діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах, проблеми діяльності шкільної бібліотеки та шляхи їх вирішення.
Надалі МО шкільних бібліотекарів буде продовжувати працювати над вирішенням таких завдань:
1. Підвищення ефективності роботи шкільної бібліотеки.
2. Зміна ролі та пріоритетів шкільних бібліотек в умовах реформування освіти.
3. Впровадження новітніх технологій в навчальний процес.
В 2012-2013 навчальному році робота з бібліотечними кадрами будувалася на основі вивчення та аналізу попередньої роботи.
Структура методичної роботи включала в себе такі форми:
- педагогічні конференції
- інструктивно-методичні наради
- адресну методичну допомогу
- методичні об’єднання
- конкурси.
На засіданнях методичних об’єднань розглядалися такі питання:
- затвердження плану роботи районного методичного об'єднання на новий навчальний рік;
- нормативно-правові документи щодо організації роботи шкільних бібліотек.
- про стан забезпечення підручниками ЗОШ району на 2012-2013 н.р.,
- про проходження курсової перепідготовки бібліотекарями загальноосвітніх закладів району.
Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”, Кодекс етики бібліотекаря, Типові правила користування бібліотеками в Україні зі змінами і доповненнями, проект Положення про мережу освітянських бібліотек України, Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього навчального закладу, Типові правила користування бібліотекою загальноосвітньотнього навчального закладу, Типові посадові інструкції бібліотекаря та завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу, інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури.
Також розглядалися актуальні проблеми бібліотечної справи:
1. Підвищення ефективності роботи шкільної бібліотеки.
2. Формування інноваційної культури школяра засобами використання довідково – бібліографічного апарату бібліотеки.
3. Співпраця вчителя – предметника і бібліотекаря в реалізації освітніх завдань школи І – ІІІ ступенів.
4. Роль шкільної бібліотеки в соціалізації особистості „ Вивчення і впровадження нових форм і методів роботи з читачами”.
5. Комп’ютеризація шкільних бібліотек та підключення їх до мережі Internet і т.д.
Важливу роль у проведенні методичної роботи було відведено інструктивно-методичним нарадам бібліотекарів,на яких розглядались самі нагальні питання, які цікавлять бібліотекарів та практичним заняттям, під час яких розглядалися окремі теоретичні положення і формувалися вміння та навички їх практичного застосування. Так у жовтні відбувся семінар на базі Жуківцівської ЗОШ І-ІІст. на тему: „Роль шкільної бібліотеки у формуванні читацьких інтересів молодших школярів”, у листопаді місяці – на базі Копачівської ЗОШ І-ІІ ст. семінар на тему:” Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес шкільними бібліотеками”,у лютому місяці проведено семінар-практикум на базі Маловільшанської ЗОШ І-ІІ ст. на тему:” Методика проведення бібліотечних уроків у малокомплектній школі”, у березні-на базі Старобезрадичівської ЗОШ І-ІІ ст.
Під час проведення методичної роботи застосовувались різноманітні види індивідуальної роботи з бібліотекарями, спрямованої на практичну їх підготовку. Йдеться, насамперед, про допомогу бібліотекарям у питаннях планування роботи шкільної бібліотеки, діяльності шкільного бібліотекаря по формуванню системи бібліотечно-бібліографічних знань школярів, роботи бібліотекаря з книжковим фондом. Проводилися огляди навально – методичної літератури та педагогічної преси.
Разом з тим, усі ці заходи не змогли розв”язати всіх проблем підвищення кваліфікації бібліотекарів без належно організованої самоосвіти. Необхідно, щоб керівники навчальних закладів активно сприяли цьому процесу, створювали бібліотекарям необхідні умови щодо вдосконалення їхньої бібліотечної майстерності.
Проблемним залишається питання забезпечення підручниками. В цьому навчальному році учні 1 класу ЗОШ району були забезпечені навчальною літературою на 100% , учні 2 класу –на 85%, учні 3-4 класів користуються підручниками ,які не передруковувалися майже 10 років, тому % забезпеченості становить 73%, основна і старша школа забезпечена підоручниками на – 87%). Поповнення фондів відбувається в основному централізовано за рахунок держбюджету.
Інформаційне забезпечення освітнього процесу
Одним із нагальних проблем є комп’ютеризація бібліотек ЗОШ.
Нажаль, тільки декілька бібліотек району мають комп’ютери-це бібліотеки Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст., Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст.,Трипільської ЗОШ І-ІІ ст., Германівської гімназії,Української ЗОШ І-ІІІ ст.№1 мають по одному комп’ютеру,але не всі з них підключені до мережі Internet. Решта бібліотек району не забезпечені комп’ютерами.
В 2012-2013н. Р. навчальні заклади району не змогли здійснити передплату періодичних видань за відсутністю коштів. Деякі бібліотеки ЗОШ району мали змогу частково зробити передплату за позабюджетні кошти.
Зміни в підходах до освіти та виховання зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек ЗНЗ, вимагають підвищення ефективності роботи шкільної бібліотеки. Важливим чинником виконання цих завдань є високий рівень професійної майстерності бібліотекарів, а це вимагає впровадження інноваційних підходів до організації методичної роботи. Враховуючи це, РМО працюватиме над системним забезпеченням функціонування бібліотек ЗНЗ. З цією метою буде сформовано інформаційний банк даних вивчення рівня професійної майстерності бібліотекарів, до якого внесено модель професійної майстерності, аналітичні матеріали практичної діяльності бібліотекарів і анкети, опитувальники визначення професійних потреб та запитів.
Методичне забезпечення бібліотек ЗНЗ здійснюватиметься, насамперед, через систему семінарів. Велика увага приділяється модернізації їх змісту. В план внесено найактуальніші проблеми теорії бібліотечної справи, організації роботи бібліотек. До семінарів, окрім планів їх роботи розроблятимуться програми, що можуть служити методичним інструментарієм у вирішенні обговорюваної проблеми.
В системі методичного забезпечення функціонування бібліотек значна увага приділятиметься підготовці методичних листів, порад, рекомендацій, а також випуск „Педагогічного вісника”. Також практикуватиметься групове та індивідуальне консультування бібліотекарів з найактуальніших проблем функціонування шкільних бібліотек.
По мірі надходження літератури буде продовжуватись робота з документацією по її обліку, раціональному розподілу між школами. Буде здійснюватись контроль за своєчасним надходженням книг на місця.
Кiлькiсть переглядiв: 370