/Files/photogallery/1257/Чечко.JPGМетодист РМК Чечко Людмила МиколаївнаНа всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній початковій школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методоб’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя.
Робота школи підвищення фахової кваліфікації вчителів початкових класів спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, чинним законодавством про освіту. Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.
ШПФК вчителів початкових класів з 2012-2013 навчального року працює над проблемою «Розвиток креативної особистості молодшого школяра шляхом використання інноваційних технологій». Вся робота спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня та на реалізацію проблеми.
Завдання, над якими працює ШПФК вчителів початкових класів:
1. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.
2. Сприяння розвитку творчого потенціалу вчителя.
3. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів початкових класів.
4. Робота з обдарованими дітьми.
Навчально-виховний процес у початковій школі здійснює 103 вчителя початкових класів та 35 вчителів-предметників. Школа І ст. повною мірою забезпечена фахівцями.
Вчителі початкових класів , які мають звання «Вчитель-методист» - 9
Вчителі початкових класів , які мають звання «Старший вчитель» - 28
Загальна інформація про кількісний та якісний склад вчителів початкових класів Обухівського району станом на 15.10.2013р.
Заголовок
Кількість навчальних закладів Кількість вчителів Повна вища освіта Базова вища освіта Неповна вища освіта Вища кваліфікаційна категорія І кваліфікаційна категорія ІІ кваліфікаційна категорія Категорія "Спеціаліст"
21 103 79 - 24 48 12 9 34
Всі вчителі, які мають звання включені до роботи з педагогічними кадрами та проведення різноманітних методичних заходів району.
Всі заплановані заходи роботи ШПФК вчителів початкових класів виконуються відповідно до графіка
У своїй роботі вчителі використовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання, поєднують групові та індивідуальні форми роботи, моделюють уроки та проводять їх у комп’ютерному класі. Кожен педагог початкової ланки – талановитий, творчий вчитель, працює з відкритим серцем і він є у постійному пошуці шляхів удосконалення професійної майстерності, що є умовою успішної, творчої праці. Адже сучасний урок має бути розумним ,цікавим, захопливим і радісним.
Кiлькiсть переглядiв: 84